Elektroniczny nabór do Przedszkola Edu Kids

Elektroniczny nabór do EDU KIDS

Szanowni Państwo!  

Uprzejmie przypominamy, że od  15 kwietnia rusza elektroniczny nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (zerówek) w szkołach! 

Wnioski należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy https://nabor.pcss.pl/oborniki/przedszkole/  

Cały proces rekrutacji odbywa się elektronicznie (nie jest wymagane dostarczenie dokumentów osobiście do placówki). Uruchomiliśmy funkcjonalność, która pozwala Państwu na wysłanie dokumentów (wniosku, załączników) elektronicznie do przedszkola pierwszego wyboru. Funkcjonalność jest dostępna na koncie zakładanym automatycznie po wypełnieniu wniosku.

Na koncie przy podaniu, które chcemy wysłać do przedszkola należy kliknąć Wybierz akcję   i w następnym kroku wybieramy opcję Złóż wniosek

Poniżej znajdziecie Państwo instrukcję jak wypełnić i wysłać wniosek drogą elektroniczną. 

Po ogłoszeniu wyników kwalifikacji rodzice/opiekunowie dzieci zakwalifikowanych będą mogli złożyć potwierdzenie woli przyjęcia elektronicznie. W tym celu należy zalogować się na konto, następnie przy wniosku dziecka zakwalifikowanego należy kliknąć Wybierz akcję i w kolejnym kroku wybieramy Potwierdź przyjęcie. 

 Instrukcja jak złożyć potwierdzenie woli znajduje się poniżej. 

W terminie składania Wniosków od 15 do 30 kwietnia 2020 r. dla tych z Państwa, którzy nie będą mieli możliwości składania dokumentów drogą elektroniczną Przedszkole będzie czynne w godzinach do 8.00 do 13.00

Dla bezpieczeństwa Państwa i naszych pracowników prosimy, aby na terenie placówki znajdowała się tylko jedna osoba.

REKRUTACJA 2021/2022

Szanowni Państwo przypominamy, że w terminie od 13.04.2021r. do 19.04.2021r. rodzice dzieci zakwalifikowanych w rekrutacji podstawowej zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do placówki. W tym celu należy zalogować się na konto dziecka i w zakładce „Wybierz akcję” potwierdzić przyjęcie. Brak potwierdzenia w wyznaczonym terminie z Państwa strony spowoduje skreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych.
Informujemy, że potwierdzenie woli w systemie klikają tylko rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola (WNIOSEK). Rodzice dzieci kontynuujących edukację w przedszkolu (DEKLARACJE) tego nie robią.
W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z naszą placówką.

.

Dokumenty do pobrania